เที่ยวฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี ที่ Organic Farm ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

เที่ยวฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี ที่ Organic Farm ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

Nature
Departure
Departure
Feb. 22, 2019, 6 a.m.
Cost/Person
Cost/Person
-
Duration of trip
Duration of trip
2
Paticipant
Paticipant
1

ในยุคโชเซียลปัจจุบัน Thailand 4.0 เรายังต้องแข็งแรงและต้องใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ว่าจะสุขกาย สุขใจ เลือกอยู่ เลือกทำ เลือกไป เลือกอ่าน เลือกกิน เลือกอยู่กับใครแบบไหน เราก็เลือกเอง เลือกเฉพาะที่เราชอบและดีต่อเรา การเลือกเที่ยว เลือกกิน ก็เช่นกัน เราต้องเลือกที่มีประโยชน์ ปลอดภัยต่อร่างกาย ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเราก็เลือกกินได้ แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัยจริง ทริปนี้ก็จะพาไปเข้าสวนเข้าไร่ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ที่ไ้ด้มาตรฐาน ปลอดสารเคมี ที่ Organic Farm Chiangmai อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


© 2019-2020 Follovv. All Rights Reserved.