ที่ นี่ ... แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน

ที่ นี่ ... แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน

Ethnic Tourism Nature
Departure
Departure
Sept. 20, 2016, noon
Cost/Person
Cost/Person
-
Duration of trip
Duration of trip
1
Paticipant
Paticipant
1

ที่ นี่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ต่อเนื่องจากทริปอิ่มบุญอิ่มใจ จาก โครงการ อาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม ที่โรงเรียนบ้านแม่จอ แล้วก็หาเรื่องเที่ยวกันต่อ ช่วงนี้ green season เขียว เขียว ฝน ฝน ก็ต้องลงทุ่งนาข้าวซิค่ะ เป้าหมายที่คิดไว้ก็คือ หมู่บ้านห้วยห้อม บ้านดง และโครงการหลวงแม่ลาน้อย


© 2019-2020 Follovv. All Rights Reserved.