อาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม โรงเรียนบ้านแม่จอ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

อาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม โรงเรียนบ้านแม่จอ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

Ethnic Tourism
Departure
Departure
Oct. 20, 2015, 10 p.m.
Cost/Person
Cost/Person
-
Duration of trip
Duration of trip
3
Paticipant
Paticipant
1

โครงการ อาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม โรงเรียนบ้านแม่จอ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
พวกเราก็หาเรื่องเที่ยวทริปต่อไป แต่ก็ไม่อยากจะต้องแค่ไปเที่ยวอย่างเดียว เรามีโอกาสได้ไปในที่ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เมื่อชอบที่จะเน้นแนวธรรมชาติและชอบเข้าสู่ชุมชน ทั้งชุมชุนหลังเขา หรือบนดอยบ้างที่ห่างไกลความเจริญ ก็ควรจะติดสิ่งของต่างๆ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หนังสือ หรือของใช้ที่ไม่ใช้แล้วให้กับชาวบ้านหรือเด็กๆ ที่ขาดแคลน เลยตั้งชื่อเก๋ๆ ว่า โครงการ อาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม ... บางทริปก็แถม 2 มื้อ หนังสือก็นำไปได้ตามสภาพรถที่จะใส่ไปพอ ^__^


© 2019-2020 Follovv. All Rights Reserved.