เดินทางตามรอยพ่อ | สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก สะเกี้ยง | ดอยสวนยาหลวง จ.น่าน

เดินทางตามรอยพ่อ | สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก สะเกี้ยง | ดอยสวนยาหลวง จ.น่าน

Nature
Departure
Departure
Jan. 14, 2017, 6 a.m.
Cost/Person
Cost/Person
-
Duration of trip
Duration of trip
2
Paticipant
Paticipant
1

พระเสด็จสู่สวรรค์ ครรไลล่วง พระราชกรณียกิจทั้งปวง คงคุณค่า

สืบพระราชปณิธาน สานศรัทธา ตามรอยแห่งปรัชญา พ่อแผ่นดิน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานแฟนเพจ เที่ยวแล้วยัง กับ มิตรภาพ - Friendship journey

จันทร์เพ็ญ จันทนา : ประพันธ์


แม้หนทางจะยากลำบากเพียงใด ไกลแค่ไหน ท่านก็เสด็จเดินทางไปให้ถึงปัญหาของชาวบ้าน ทริปนี้ได้มีโอกาสเดินทาง ตามรอยเท้าพ่อ ที่ " Jetradar.co.th" และ "Readme.me" ได้จัดขึ้น โดยทริปนี้พวกเราเลือกไปที่ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ โครงการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อ.เฉลิมพระเกียรติ และดอยสวนยาหลวง อ.ท่าวังผา จ.น่าน


ในการเดินทางครั้งนี้ ถึงแม้สถานที่ที่เราไปจะไกลและหนทางจะลำบากแค่ไหน ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับที่พ่อหลวงของเราได้เสด็จไปพัฒนาและช่วยเหลือ งานวิจัย งานพัฒนา สถานีวิจัย/เกษตรหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 โครงการ ที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ เพื่อให้คนไทยได้สร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียง และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป

เมื่อยังเด็กยังเล็กนัก ลูกได้ฟังเรื่องตำนาน

กล่าวขานถึงเทวดาที่อยู่บนดิน

ไม่ได้มีร่างสูงใหญ่ ไม่มีปีกจะโผบิน

แต่ได้สร้างแผ่นดินผืนนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทย

ให้พวกเรามีพอกิน ให้บนดินมีต้นไม้

ให้มีสายน้ำไหลชะโลมลงอาบแผ่นดิน

ให้บนฟ้ามีฝนตก ชื่นฉ่ำใจจนไหลริน

ออกจากตาด้วยความตื้นตันของคนไทย

เพลง ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ศิลปิน เป้ บดินทร์ เจริญราษฎร์


© 2019-2020 Follovv. All Rights Reserved.