ที่พักหลักร้อยวิวหลักล้าน Sweet home floating house(ฉบับรถสาธารณะ)

ที่พักหลักร้อยวิวหลักล้าน Sweet home floating house(ฉบับรถสาธารณะ)

Nature
Departure
Departure
Nov. 27, 2019, 5:32 p.m.
Cost/Person
Cost/Person
900
Duration of trip
Duration of trip
1
Paticipant
Paticipant
1

มะนาวก้าวเดิน จะพาทุกท่านไปเที่ยว อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Sweet home floating house

แพบ้านหลังเล็ก ที่ดํารงชีวิตด้วยการเลี้ยงปลา รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและทะเลสาบของเขื่อนศรีนครินทร์ ที่นี่ไม่มีไฟฟ้ามีแค่ไฟฟ้าจากโซล่าเซล เปิดให้บริการ ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม

เบอร์โทร 084-365-4638

 


© 2019-2020 Follovv. All Rights Reserved.