1 Day in โฮมพุเตย รีสอร์ท , กาญจนบุรี

1 Day in โฮมพุเตย รีสอร์ท , กาญจนบุรี

Adventure Nature
Departure
Departure
Sept. 22, 2016, 10:13 a.m.
Cost/Person
Cost/Person
-
Duration of trip
Duration of trip
1
Paticipant
Paticipant
1

ถ้าพูดถึงกาญจนบุรี กิจกรรมที่หลายๆคนนึกถึงก็คงไม่พ้น นอนแพ และกระโดดเล่นน้ำที่แม่น้ำแควน้อย แต่จริงๆแล้วที่กาญจนบุรีเองก็มีกิจกรรมมากมายให้คุณเลือก เช่น กิจกรรม adventure ที่ โฮมพุเตย ริเวอร์แคว กาญจนบุรี


© 2019-2020 Follovv. All Rights Reserved.